Günümüzde kurumsal şirketlerin küresel iş dünyası trendleri ve yeni Türk Ticaret Kanunun getirdiği süreklilik ve şeffaflık kavramları ile uyumlu olması gerekliliği, bağımsız denetimi iş hayatının ayrılmaz bir parçası haline getiriyor. Şirketlerin sürekliliği şeffaflık ile, şeffaflık ise ancak uluslararası standartlarda hizmet veren ve sektörel uzmanlığa sahip profesyoneller tarafından gerçekleştirilen finansal raporlama ve bağımsız denetim ile sağlanabilir.

 

  • Finansal Tabloların Denetimi
  • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)
  • Tek Düzen Hesap Planı / VUK (TURKISH GAAP)
  • TTK’ya Göre Bağımsız Denetim
  • Özel Amaçlı Bağımsız Denetim
  • Diğer Denetim Hizmetlerimiz
  • İç Kontrol Denetimi
  • Üzerinde Mutabık Kalınan Yöntemler Raporlaması